Skip to content
Close
Co-creatie

Wil inspireren om bewuster te leven

Een community die de transitie naar een andere wereld ondersteunt.

Co-creatie

Interesse om kennis te maken neem dan vrijblijvend contact.

De zachte omwenteling wil mensen, organisaties, bedrijven enz. met elkaar verbinden door een platform aan te bieden waar we elkaar kunnen ontmoeten. Een eerste aanzet bestaat eruit dat je gratis lid kunt worden voor een periode van 3 maanden en dat je zo de mogelijkheid hebt om je verhaal te vertellen, je dromen te delen, je wensen uit te spreken…

…of je kan aansluiten bij de zachte omwenteling

Ik ben Peter Metten en ik droom van een nieuwe wereld, van een zachte omwenteling…

Een maatschappij waarin we elkaar vertrouwen, respecteren en waarderen…

Een wereld waarin we uitgaan van het goede in de mens…

Heel concreet wil ik naast bestaande coöperatieven/vzw’s ondersteunen ook nieuwe in het leven roepen. Dit kan ontstaan vanuit feitelijke verenigingen, werkgroepen, …

Heb je een vraag, een droom, een idee, een … laat het mij weten.